Investor-pitch

Henrik og Hanne Reisby har været igennem flere succesfulde due dilligence-processer, og har flere gange rejst investorkapital. Både inden for retail og tech.

Så hvis I har brug for sparring til et forløb, udarbejdelse af materiale , eller hvis I har brug for én, der er med i hele processen frem til salg eller rejsning af kapital, kan ReisbyConsult hjælpe jer. 

 
Stores_Horizontal.024.jpeg